पारितोषिके

प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र बक्षिसे


राज्यस्तरीय बक्षिसे ( एकूण ५ )

बक्षीस क्र . १ : दुर्बिण ५०००/- किमतीचे
बक्षीस क्र . २ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच (२०००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ३ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच (१८००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ४ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच (१७००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ५ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच (१६००/- रुपये किंमतीचे )

जिल्हास्तरीय बक्षिसे ( एकूण २० )

बक्षीस क्र . १ : रोबोटिक्स ( रु . १५००/- रुपये किमतीची )
बक्षीस क्र . २ : मायक्रोस्कोप ( रु .१२००/- रुपये किंमतीची )
बक्षीस क्र . ३ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .१०००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ४ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .९००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ५ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .८००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ६ ते २० : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .७००/- रुपये किंमतीचे )

तालुकास्तरीय बक्षिसे ( एकूण १० )

बक्षीस क्र . १ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .५००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . २ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .४५०/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ३ : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .४००/- रुपये किंमतीचे )
बक्षीस क्र . ४ ते १० : विज्ञान प्रयोग साहित्य संच ( रु .३००/- रुपये किंमतीचे )


परीक्षा केंद्र -

प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा इ. ५ वी ते ९ वी मिळून 2०० विद्यार्थी बसल्यास त्या शाळेस परीक्षा केंद्र दिले जाईल.

परीक्षा फी -

250 / - रूपये

परीक्षा वेळ

इयत्ता ५ वी ते ७ वी : दुपारी १२.०० ते १.००
इयत्ता ८वी ते ९ वी : दुपारी १२.०० ते १.३०

प्रश्नपत्रिका बहुपर्यायी उत्तरे असलेली वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची असेल. उत्तरपत्रिका OMR पद्धतीने तपासली जाईल. उत्तराच्या क्रमांकाचे वर्तुळ काळे करणे आवश्यक.

उदाहरण -

तसेच शालेय स्तरावर उत्तेजनार्थ बक्षिसे देण्यात येतील. उत्तीर्ण होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना आकर्षक प्रमाणपत्र मिळेल .
राज्य ,जिल्हा ,तालुका स्तरीय गुणवत्ताधारक बालवैज्ञानिकांसाठी विज्ञान कार्यशाळेचे आयोजन. कार्यशाळेत बालवैज्ञानिकांकडून नाविन्यपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणांची निर्मिती करून त्यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र दिले जाते .
मागील वर्षी जिल्हा व तालुका यादीतील ११५० बालवैज्ञानिक कार्यशाळेसाठी पात्र ठरले.